ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข (สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม)

ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข (สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม)

งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สมชาย ชนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 กรมการแพทย์ และ นพ.นพวัชร์ สมานคติวัฒน์ ศัลยแพทย์ รพ.ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากจังหวัดนำร่อง (ราชบุรี , สมุทรสงคราม) ถึงรูปแบบการดำเนินงานตามโครงการฯ และฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยวิธี "3 นิ้ว 3 สัมผัส" จากหุ่นเต้านมจำลอง และหุ่นจริง ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน)

วันที่ 31/01/2561 ถึง 01/02/2561