รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมเสริมพลัง

รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมเสริมพลัง

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ณ โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าในจังหวัด

วันที่ 31/07/2561 ถึง 31/07/2561