งานเสวนาแก้ปัญหาคุณภาพอากาศราชบุรีในระยะยาวแบบยั่งยืน

งานเสวนาแก้ปัญหาคุณภาพอากาศราชบุรีในระยะยาวแบบยั่งยืน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมบรรยาย เรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่นละออง PM2.5 และมีการออกบูธบริการ ตรวจความจุปอดแก่ผู้มาร่วมงาน ในงานเสวนาแก้ปัญหาคุณภาพอากาศราชบุรีในระยะยาวแบบยั่งยืน โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ประกอบการ โรงโม่ โรงโอ่ง ชาวนา ชาวไร่ สภาเกษตรกร สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเวทีเสวนา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม ณ เวลาห้องเวลาดี 1

วันที่ 07/02/2562 ถึง 07/02/2562