ขอแสดงความยินดี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์

ขอแสดงความยินดี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำอาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี รวมทั้งได้สักการบูชาพระประธานในห้องทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 13/02/2562 ถึง 13/02/2562