ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานอนามัยแม่และเด็ก

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานอนามัยแม่และเด็ก

อาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลับราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานอนามัยแม่และเด็ก ณ ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี โดยมี นางสาวสกาวรัตน์ เทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานจำนวน 52 คน)

วันที่ 05/03/2562 ถึง 05/03/2562