ทำบุญใส่บาตรประจำเดือนเมษายน

ทำบุญใส่บาตรประจำเดือนเมษายน

วันที่ 3 เมษายน 2562 ชมรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดพิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ประจำเดือนเมษายนเพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ณ อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี

วันที่ 03/04/2562 ถึง 03/04/2562