จิตอาสาล้างห้องน้ำ

จิตอาสาล้างห้องน้ำ

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.นำโดย นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาล้างห้องน้ำ ที่อาคารเก่า รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5

วันที่ 03/04/2562 ถึง 03/04/2562