ทำบุญใส่บาตรประจำเดือนกรกฎาคม

ทำบุญใส่บาตรประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ชมรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดพิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ ณ อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี

วันที่ 03/07/2562 ถึง 03/07/2562