อบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิด

อบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิด

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 : กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น ดำเนินการจัดอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ นางสาวจารุณี จตุรพรเพิ่ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 05/02/2563 ถึง 05/02/2563