ประชุมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน รุ่นที่ 2

ประชุมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน รุ่นที่ 2

วันที่ 10-11 กุมภาพันธํ 2563 : กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจารุณี จตุรพรเพิ่ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และชี้แจงนโยบายการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 10/02/2563 ถึง 11/02/2563