ซักซ้อมแผนการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

ซักซ้อมแผนการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ซักซ้อมแผนการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยมี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานตรวจเยี่ยมชมการซ้อมแผนรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในการซ้อมแผนครั้งนี้ ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 11/03/2563 ถึง 11/03/2563