เตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 20 มีนาคม 2563 : ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดย นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และพยาบาลในสังกัด พร้อมด้วยหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดราชบุรี และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 20/03/2563 ถึง 20/03/2563