งานแพทย์แผนไทย Big Cleaning Day

งานแพทย์แผนไทย Big Cleaning Day

วันที่ 24 มีนาคม 2563 งานแพทย์แผนไทย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ ด้วยมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 24/03/2563 ถึง 24/03/2563