ถวายกระเป๋าผ้าชุดสาธิตป้องกันไวรัสโควิด 19

ถวายกระเป๋าผ้าชุดสาธิตป้องกันไวรัสโควิด 19

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. : นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม, กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่และถวายกระเป๋าผ้าชุดสาธิตป้องกันไวรัสโควิด 19 (Hygiene package) โดยได้รับการความเมตตาจาก พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร และพระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) รับถวายกระเป๋าผ้าชุดสาธิตป้องกันไวรัสโควิด 19 เพื่อเป็นชุดสาธิตป้องกันไวรัสโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ภายในกระเป๋า ประกอบด้วย 1.หน้ากากอนามัย ชนิดผ้า จำนวน 4 ชิ้น 2.เจลล้างมือ ขนาด 250 ซีซี จำนวน 1 ขวด 3. แผ่นพับให้ความรู้ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 16/04/2563 ถึง 16/04/2563