เยี่ยมชมห้องแยกโรคความดันลบ

เยี่ยมชมห้องแยกโรคความดันลบ

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางเยี่ยมชมห้องแยกโรคความดันลบ (Negative pressure room) เพื่อรองรับและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมแพทย์ให้การต้อนรับ และร่วมพาเยี่ยมชมการพัฒนาห้องพิเศษ ให้เป็นห้องแรงดันลบเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และควบคุมปริมาณการกระจายของโรค โดยห้องแยกโรคความดันลบ(Negative pressure room) มีคุณสมบัติที่เป็นห้องปรับความดันอากาศภายในห้องต่ำให้เป็น Negative หรือมีแรงดันต่ำกว่าภายนอกห้องเพื่อไม่ให้อากาศภายในห้องที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนไหลออกสู่ภายนอกห้อง

วันที่ 21/04/2563 ถึง 21/04/2563