ร่วมพิธีเปิด"ก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัยโควิด 19 "

ร่วมพิธีเปิด

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯร่วมพิธีเปิดและรับคำท้าโครงการมหกรรม "ก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัยโควิด 19 " ภายใต้ Campaign "พิชิต 60 วัน 6,000 แคลอรี" ซึ่งถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM Youtube และ Facebook Live ของกรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ และรับคำท้า ในการขับเคลื่อนส่งเสริมการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ภายใต้สถานการณ์การระบาดโควิด 19 และเตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายและท้าทาย เช่น การเดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอโรบิกแดนซ์ โยคะ และคีตะมวยไทย โดยศูนย์อนามัยที่ 5 ได้มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่าน Facebook Live ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมบันทึกภาพ/คลิปวิดีโอรับคำท้ากิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โดยมีท่าน น.พ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่รวมบันทึกภาพร่วมกัน

วันที่ 15/06/2563 ถึง 15/06/2563