ร่วมรายการนานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ร่วมรายการนานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. พญ.นภา พฤฒารัตน์ กุมารแพทย์ รพ.ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และ นพ.พราน ไพรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ร่วมรายการนานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ ประเด็นการดูแลสุขอนามัยในช่วงโควิด-19 และช่วงหน้าฝน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี สามารถติดตามรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง Facebook Live สวท.ราชบุรี

วันที่ 18/06/2563 ถึง 18/06/2563