ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมอนามัยและคณะนิเทศงาน

ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมอนามัยและคณะนิเทศงาน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะนิเทศงาน กรมอนามัย โดยมี นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 จากนั้น รองอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยคณะนิเทศงาน กรมอนามัย ร่วมพูดคุยติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของศูนย์ฯ และมอบนโยบาย ทิศทาง กรอบการดำเนินงานและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 24/06/2563 ถึง 24/06/2563