วันไอโอดีนแห่งชาติ

วันไอโอดีนแห่งชาติ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. กลุ่มงานโภชนาการและออกกำลังกาย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดรณรงค์ เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน โดยมีคำขวัญ “ผู้ประกอบการอาหารร่วมใจ ใช้เกลือเสริมไอโอดีน ทุกมื้อ ทุกวัน ทุกวัย ต้องได้ไอโอดีน” ภายใต้สถานการณ์การระบาดโควิด 19 เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเครือข่ายผู้ประกอบอาหารได้แสดงเจตนารมณ์รวมพลังการส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนซึ่งมีถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านโปรแกรม ZOOM Youtube และ Facebook Live และดำเนินการจัดอบรมแม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก ให้กับครูและผู้ประกอบอาหารประจำโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ พญ.ชนากาญจน์ อบมาลี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ (4 กลุ่มวัย) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 25/06/2563 ถึง 26/06/2563