× ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม ศูนย์อนามัยที่ 5 จะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้งานระบบงานอินทราเน็ตภายใน ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งานได้โดยตรงที่
https://apps.hpc.go.th

ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายวีระ ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย และคณะครูให้การต้อนรับ ทั้งนี้พร้อมรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา

วันที่ 22/07/2563 ถึง 22/07/2563