รำลึกวันมหิดล

รำลึกวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. : ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ และสาธารณสุขของไทย โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และกล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แด่พระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็นองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ณ อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี

วันที่ 24/09/2563 ถึง 24/09/2563