วันพระราชทานธงชาติไทย ปี 2563

วันพระราชทานธงชาติไทย ปี 2563

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. : นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 103 ปีธงชาติไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ทั้งนี้มีมติ ครม.เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบให้ วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และกำหนดให้เชิญและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย การประกาศให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28/09/2563 ถึง 28/09/2563