ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.คณะศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานติดตามการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยมีนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ,นายสุธน เชยคำแหง คณะผู้แทนสำนักงานงบประมาณ และคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมี อาจารย์สุพัตรา สิทธวงษ์ษา ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามม พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ และในวันเดียวกันนั้นได้ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน โดยมีนายสายยันต์ แสงเคลือบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ และคณะครูให้การต้อนรับ ทั้งนี้พร้อมรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

วันที่ 11/11/2563 ถึง 12/11/2563