จัดกิจกรรมล้างตลาด

จัดกิจกรรมล้างตลาด

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ลงพื้นที่ตลาดกิเลน จัดกิจกรรมล้างตลาดการันตีความสะอาดปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค วันนี้ (25 ธันวาคม 2563) นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานลงพื้นที่ตลาดกิเลน จังหวัดนครปฐม ว่า กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ได้ดำเนินการกำกับดูแลตลาดกิเลน และพัฒนาจนผ่านมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก 5 ดาว ซึ่งสร้าง ความมั่นใจด้านความสะอาด ปลอดภัยให้กับประชาชนผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาดใหม่ ตลาดกิเลนตอกย้ำความเชื่อมั่นด้วยการจัดกิจกรรมล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID–19 ต้อนรับปีใหม่ ตามหลักสุขาภิบาลซึ่งมีวิธีการดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ล้างด้วยน้ำและผงซักฟอก เพื่อกำจัดคราบสกปรก แล้วฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนบริเวณบนแผงหรือพื้นทางเดิน แต่หากมีคราบไขมันจับให้ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้น หรือแผง ทิ้งไว้นาน 15-30 นาที และใช้แปรงลวดขัดเพื่อช่วยในการขจัดคราบไขมัน ขั้นตอนที่ 2 การฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีนใส่ลงในฝักบัวรดน้ำ รดบริเวณแผง เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสียให้ทั่ว จากนั้น ปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้หัวน้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว นอกจากนี้ควรมีการสำรวจท่อระบายน้ำรอบตลาดอยู่เสมอ หากอุดตันหรือสกปรก มีขยะ ไปสะสม ควรทำการลอกท่อระบายน้ำ สำหรับบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วมในตลาด ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำยา ทำความสะอาดและล้างออกด้วยน้ำสะอาด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำ เป็นสื่อได้ สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมถุงมือยาง และผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทันที ทางด้าน นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสริมว่า ประชาชนที่ยังมีความวิตกต่อการบริโภคอาหารทะเลในช่วงนี้ ขอให้มั่นใจว่าอาหารทะเลสามารถกินได้ โดยต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อน 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป นาน 5 นาที และเลือกซื้ออาหารทะเลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดสด น่าซื้อ ของกรมอนามัย ซึ่งจะมีการตรวจการปนเปื้อนจากฟอร์มาลีนอยู่เสมอ และควรสังเกตอาหารที่จะซื้อด้วย เช่นซื้อปลาต้องเลือกปลาที่เนื้อแน่น กดไม่บุ๋ม ไม่มีกลิ่นผิดธรรมชาติ เกล็ดไม่มีรอยแยกหรือแตกออก เพราะอาจทำให้เชื้อโรคปนเปื้อนในเนื้อปลาได้ง่าย ทั้งนี้ อาหารทะเลที่นำมาจำหน่ายควรแช่เย็นหรือแช่น้ำแข็งที่สะอาดและต้องทำความสะอาดภาชนะบรรจุด้วยน้ำผสมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทางด้าน เภสัชกรหญิงรัตนาวดี จูละยานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าตลาดกิเลนได้บริหารจัดการตลาดสดตามแนววิถีใหม่ เน้นด้านความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกัน ดังนี้ 1) มีระบบคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งจัดให้มีจุดผู้ใช้บริการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ 2) เน้นย้ำให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ให้บริการหรือออกจากบ้าน 3) จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ 4) การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด รวมถึงจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และ 5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเน้นจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน ***ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 25 ธันวาคม 2563

วันที่ 25/12/2563 ถึง 25/12/2563