ข่าวประชาสัมพันธ์/รับโอน-ย้าย/สมัครงาน

ประกาศปัจจุบัน

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 8 อัตรา วันที่ 2021-07-19
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล วันที่ 2021-07-19
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันที่ 2021-07-15
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วันที่ 2021-07-12
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล วันที่ 2021-07-12
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันที่ 2021-07-01
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล วันที่ 2021-07-01
ประกาศรายผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 อัตรา วันที่ 2021-06-24
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 วันที่ 2021-06-17
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล วันที่ 2021-06-15
ศูนย์อนามัยที่ 5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 2021-01-21
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ประกาศนโยบายการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 2020-11-27
ประกาศนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 2020-01-31
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปี 2563 วันที่ 2020-01-31
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยมีบทความน่ารู้ 5 เรื่อง วันที่ 2019-08-16

ประกาศที่ผ่านมา

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 8 อัตรา วันที่ 2021-07-19
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล วันที่ 2021-07-19
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันที่ 2021-07-15
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วันที่ 2021-07-12
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล วันที่ 2021-07-12
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันที่ 2021-07-01
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล วันที่ 2021-07-01
ประกาศรายผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 อัตรา วันที่ 2021-06-24
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 วันที่ 2021-06-17
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล วันที่ 2021-06-15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมมรถนะ ในตำแหน่งจำนวน 3 ตำแหน่ง วันที่ 2021-06-10
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 อัตรา วันที่ 2021-05-24
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานกระทรวง วันที่ 2021-02-24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 วันที่ 2021-02-16
ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วันที่ 2021-02-05
ศูนย์อนามัยที่ 5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 2021-01-21
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วันที่ 2021-01-20
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ประกาศนโยบายการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 2020-11-27
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย/รับโอนข้าราชการ วันที่ 2020-10-29
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 2020-10-28
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคลคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 2020-10-23
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 16 อัตรา วันที่ 2020-10-08
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2020-06-24
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 2020-05-20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 2020-05-14
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนว 1 อัตรา วันที่ 2020-05-01
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 วันที่ 2020-04-21
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนจีน วันที่ 2020-04-20
ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 2020-04-14
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนจีน จำนว 1 อัตรา วันที่ 2020-03-31
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 2020-03-20
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 2020-03-17
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 3 อัตรา วันที่ 2020-03-05
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานกระทรวง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน วันที่ 2020-02-14
ประกาศ แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานเกษตรพื้นฐาน วันที่ 2020-02-07
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 2 วันที่ 2020-02-07
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 2020-02-04
ประกาศนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 2020-01-31
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปี 2563 วันที่ 2020-01-31
ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 2020-01-24
ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานเกษตรพื้นฐาน วันที่ 2020-01-23
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 อัตรา วันที่ 2020-01-09
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 3 อัตรา วันที่ 2020-01-09
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 2019-11-11
ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 2019-10-30
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) วันที่ 2019-10-16
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยมีบทความน่ารู้ 5 เรื่อง วันที่ 2019-08-16
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ วันที่ 2019-07-26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ วันที่ 2019-07-19
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ วันที่ 2019-07-12
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 2019-07-09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 2019-07-02
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2019-06-26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 2019-06-20
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง วันที่ 2019-06-04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง วันที่ 2019-03-22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง วันที่ 2019-03-15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง วันที่ 2019-03-01
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง วันที่ 2019-02-12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง วันที่ 2019-01-25
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณณสุขทั่วไป วันที่ 2019-01-21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จำนวน 2 ตำแหน่ง วันที่ 2019-01-15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันที่ 2019-01-10
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 ตำแหน่ง วันที่ 2018-12-24
สมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง วันที่ 2018-12-19
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่ 2018-07-12
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่ 2018-07-04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่ 2018-06-21
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วันที่ 2018-05-21
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และการรื้อถอนอาคารหลังเก่า ศูนย์อนามัยที่ 5 วันที่ 2018-03-22
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม วันที่ 2018-03-20
ศูนย์อนามัยที่ 5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น วันที่ 2018-02-23
ศูนย์อนามัยที่ 5 ประกาศนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 2018-02-23
ศูนย์อนามัยที่ 5 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต วันที่ 2018-02-23
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2018-02-21
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง วันที่ 2018-02-09
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และเตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วันที่ 2018-02-05
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง วันที่ 2018-01-22
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกกรรม วันที่ 2018-01-12
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม วันที่ 2018-01-05
ประกาศ ขอขยายเวลารับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม วันที่ 2017-11-16
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม วันที่ 2017-11-06
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม วันที่ 2017-10-17
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารษสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 2017-09-28
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 2017-09-22
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถอทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 2017-09-19
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 2017-09-05
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่ 2017-08-25
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 และผู้มีสิทธิการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่ 2017-08-18
ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส3 วันที่ 2017-08-11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 วันที่ 2017-08-07
ประกาศกรมอนามัย คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ วันที่ 2017-08-02
ประกาศรายชื่อเข้ารับการประเมินความรู้ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่ 2017-08-01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส3 เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ วันที่ 2017-08-01
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ วันที่ 2017-07-17
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย วันที่ 2017-07-17
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน วันที่ 2017-07-17
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พนักงานบริการ วันที่ 2017-07-07
ประกาศกรมอนามัย คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ สายประชาสัมพันธ์ สายวิชาการสาธารณสุข วันที่ 2017-07-03
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่ 2017-07-03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย วันที่ 2017-07-03
ประเมินผลงานเพือให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สายพยาบาลวิชาชีพ วันที่ 2017-06-30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย วันที่ 2017-06-27
ประกาศกรมอนามัย คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ วันที่ 2017-06-23
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข วันที่ 2017-06-23
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง วันที่ 2017-06-20
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ วันที่ 2017-06-09
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน สายพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข วันที่ 2017-06-06
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2017-06-06
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.การเงินและบัญชี วันที่ 2017-05-26
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ วันที่ 2017-05-22
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักธุรการ ระดับปฏิบัติงาน และชำนาญงาน วันที่ 2017-05-11
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 2017-05-04
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2017-04-11
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ วันที่ 2017-04-11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ วันที่ 2017-04-04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2017-04-04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและนักเทคนิคการแพทย์ วันที่ 2017-03-28
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย และพนักงานบริการ วันที่ 2017-03-14
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2017-03-08
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2017-03-07
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2017-02-24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2017-02-21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2017-02-16
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2017-01-31
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร วันที่ 2017-01-04
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่ 2016-12-13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่ 2016-12-06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ วันที่ 2016-11-29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่ 2016-11-29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และแพทย์แผนไทย วันที่ 2016-11-23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ วันที่ 2016-11-18
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ วันที่ 2016-11-14
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 2016-11-10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ และทักษะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ วันที่ 2016-11-09
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วันที่ 2016-11-04
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ วันที่ 2016-10-25
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานเปล วันที่ 2016-10-07
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2016-09-28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2016-09-21
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล วันที่ 2016-09-07
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2016-09-02
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2016-08-26
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ วันที่ 2016-08-04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 วันที่ 2016-08-01
ประรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ วันที่ 2016-07-28
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ วันที่ 2016-07-11
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 2016-07-07
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2016-06-30
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 2016-06-30
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 2016-06-16
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วันที่ 2016-06-16
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ วันที่ 2016-06-02
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 2016-05-26
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วันที่ 2016-05-02
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ วันที่ 2016-04-29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2016-04-28
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2016-04-25
รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วันที่ 2016-04-11
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5) วันที่ 2016-03-24
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เภสัชกร วันที่ 2016-03-06
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) วันที่ 2016-03-06
ศูนย์อนามัยที่ 5 (ราชบุรี) รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา วันที่ 2016-02-16
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วันที่ 2016-02-05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร วันที่ 2016-02-02
รับสมัครบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร วันที่ 2016-01-18
ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วันที่ 2015-12-16
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร ครั้งที่ 2 วันที่ 2015-11-24
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2015-11-20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2015-11-16
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2015-11-10
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร วันที่ 2015-11-10
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2015-10-22
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร (รายเดือน) วันที่ 2015-10-20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 2015-10-02