ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

วันที่ 01/03/2562