ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อวัคซีน จำนวน 530 dose

วันที่ 09/10/2562

 

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ไวรัสตับอักเสบบี-โปลิโอ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อ Haemophilus influenza type B จำนวน 530 dose

download เอกสาร