ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานกระทรวง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

วันที่ 14/02/2563