ประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

วันที่ 11/03/2563

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5


Download เอกสาร
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารหน้า 1-6


เอกสารหน้า 7-13
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตงาน
โปรดสอบถามมายังกรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ bouaonrak.s@anamai.mail.go.th