ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

วันที่ 09/04/2563

ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5
เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา

Download เอกสาร