ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัติโนมัติสำหรับการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์

วันที่ 22/12/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัติโนมัติสำหรับการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์

Download


 

รายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัติโนมัติ

Download