“ ไหว้เจ้าปลอดภัย ใส่ใจเลือกอาหาร”

วันที่ 28/01/2557

chaina222

 “ ไหว้เจ้าปลอดภัย  ใส่ใจเลือกอาหาร”

          เทศกาลตรุษจีน พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่ทำงานอยู่ต่างพื้นที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตน จะมีการไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ  ไหว้ผีไม่มีญาติ และไหว้ไฉ่ซิงเอี๊ยะหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ   อาหารที่ใช้ไหว้ต้องเป็นอาหารที่เป็นมงคล  เช่น  เนื้อหมูสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์  ไก่เต็มตัว บ่งบอกถึงความสง่างาม ขยัน ความก้าวหน้า   เป็ด แสดงถึงความสามารถที่หลากหลาย และความ บริสุทธ์   ปลา แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ เหลือกิน เหลือใช้   บะหมี่ หมี่ซั่ว สื่อว่าให้มีอายุยืนยาว ส่วนผลไม้ต่างๆ อาทิ  ส้มสีทอง บ่งบอกถึงความมงคลสวัสดี  สับปะรด กล้วย สื่อถึงให้มีโชคลาภ ลูกหลานเต็มบ้าน  นอกจากนี้ยังมีขนมต่างๆ อาทิ  ขนมเข่ง ขนมเทียน ซึ่งแสดงถึงความหวานชื่น ราบรื่น   ซาลาเปา หมั่นโถว แสดงถึงความโชคดี   ขนมไข่ ขนมถ้วยฟู ซึ่งสื่อถึงความเจริญเติบโต เพิ่มพูน รุ่งเรือง เฟื่องฟู  เป็นต้น

                ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน บทความนี้จึงขอแนะนำการเลือกซื้ออาหาร การล้างวัตถุดิบ  การปรุงประกอบอาหาร  และการเก็บรักษาคุณภาพของอาหาร  ตลอดจนการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย  ตามประเภทของอาหารดังนี้ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ แนะนำให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากซูเปอร์มาเก็ต  ร้านจำหน่าย  ตลาดสด  ตลาดนัด  ที่ได้มาตรฐานหรือมีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์  ตลอดจนการวางจำหน่ายสูงจากพื้น  และการเก็บรักษาคุณภาพของเนื้อสัตว์ระหว่างการจำหน่าย  เช่น  อาหารทะเล  ต้องแช่น้ำแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บและวางจำหน่าย  เป็นต้น  ก่อนนำมาปรุงต้องล้างให้สะอาด  ปรุงเนื้อสัตว์ให้สุกถึงเนื้อใน และหลังจากไหว้เจ้าแล้วก่อนนำมาบริโภคให้อุ่นให้ร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคอีกครั้ง  อาหารประเภท ผัก ผลไม้  เลือกซื้อผัก  ผลไม้ที่สดควรเลือกผัก ผลไม้  ตามฤดูกาล  ไม่มีคราบดินหรือคราบขาวของยาฆ่าแมลง  ไม่มีเชื้อรา  ปลอดภัยจากสารพิษ  จากแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์หรือแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ ผักสดควรมีรอยกัดของหนอนแมลงบ้าง  ส่วนการล้างผัก ผลไม้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องล้างให้สะอาดเพราะสารพิษต่างๆ ไม่สลายไปเมื่อถูกความร้อน  และผัก ผลไม้ หลายชนิดนิยมรับประทานสดๆ  จึงขอแนะนำวิธีการล้างผักและผลไม้ ด้วยวิธีง่ายๆ เช่น การล้างผ่านน้ำไหลจากก๊อกก่อนปอกเปลือกหรือลอกเปลือกชั้นนอกทิ้ง หรือล้างด้วยน้ำไหลจากก๊อก  นาน ๒ นาที  และแช่ในน้ำสะอาดอีก ๒ ครั้ง หรือสามารถแช่ในน้ำเกลือ (ผสมเกลือ ๒ ช้อนโต๊ะ ต่อ น้ำ ๔ ลิตร)  แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ส่วนการล้างผักที่ลักษณะเป็นหัว หรือผลไม้กินทั้งเปลือก  เช่น  องุ่น   ให้แช่ในน้ำด่างทับทิม (ผสมด่างทับทิม ๑๐ –๒๐ เกล็ด  น้ำส้มสายชู ๑ ช้อนโต๊ะ  “ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ๒๐ หยด)  แช่นาน ๕ นาที  ใช้มือถูตามผิว  แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีก ๑ – ๒ ครั้ง ส่วนอาหารกระป๋อง  เช่น  ผลไม้กระป๋อง   เลือกที่กระป๋องมีสภาพดี  ไม่บุบ  ไม่บวม  มีฉลากอาหารถูกต้องครบถ้วน  ดูเลขสารบบอาหาร (เลข อย.)  และวันหมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภคก่อน      

         จะเห็นได้ว่าอาหารที่จะนำมาไหว้เจ้า  ต้องพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ   ผัก ผลไม้  นานาชนิด  หรืออาหารแปรรูปต่างๆ เช่น อาหารกระป๋อง   และจะต้องผ่านกระบวนการเตรียมปรุงอย่างถูกวิธี  เริ่มตั้งแต่การล้างวัตถุดิบให้สะอาดปลอดภัยเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือลดปริมาณสารพิษ  การปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์  ระยะเวลาในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารที่ไหว้เจ้า  และการนำมาบริโภคในภายหลังซึ่งต้องมีการฆ่าเชื้อโรคซ้ำโดยการนึ่งหรืออุ่นให้เดือด  เพียงเท่านี้อาหารที่เป็นมงคลที่เรานำมาไหว้เจ้าก็จะเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตของทุกคนในครอบครัวและมีความปลอดภัยต่อการบริโภคอาหารในเทศกาลตรุษจีนนี้  สุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่า “ซินเจียยู่อี่  ซินนี้ฮวดไช้”