“ลดการบริโภคเค็ม ห่างไกลโรคไต”

วันที่ 25/02/2557

loveTRI

"ลดการบริโภคเค็ม ห่างไกลโรคไต"

          เดือน “มีนาคม” มีวันสำคัญ  ๒ วัน คือ วันโรคไตซึ่งตรงกับวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗   ซึ่งองค์กรไตนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวันที่สร้างความตระหนักเรื่องโรคไตเรื้อรังแกประชาชน  และระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นสัปดาห์รณรงค์ลดการบริโภคเค็ม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ ให้ประชาชนมีความตื่นตัวและรับรู้ถึงอันตรายของการกิน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคไต อย่างเหมาะสม         

           จากการรายงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถิติการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในปี 2555 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยในที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูง 1,009,385 คน และตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 3,684 ราย ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด 274,753 คน และตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด 15,070 ราย จำนวนผู้ป่วยในด้วยโรคหลอดเลือดสมอง  โรคอัมพฤกษ์  อัมพาต 227,848 คน และตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ 20,368 ราย  และในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5(ราชบุรี,กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม , เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)   พบผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงจำนวน 902,526 คนและกลุ่มคนปกติ จำนวน  1,072,272 คน ในปี 2555  โดยป่วยเป็นความดันโลหิตสูงในปี  2556 จำนวน 11,839 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.6 (ข้อมูลตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมข้อมูลโดย  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค )  ซึ่งโรคกลุ่มที่กล่าวมาแล้วนั้น  ล้วนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง  คนไทยได้รับโซเดียมจากการกินอาหารในแต่ละมื้อโดยไม่รู้ตัว ซึ่งมักอยู่ในอาหารแปรรูป โดยเฉพาะจากเครื่องปรุงรสซึ่งนิยมใช้มาก 5 ลำดับแรก คือ น้ำปลา ซีอิ๊วขาว เกลือ กะปิ และซอสหอยนางรม เมื่อเปรียบเทียบจะพบว่าเกลือ 1 ช้อนโต๊ะ มีปริมาณโซเดียม 6,000 มิลลิกรัม ,น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ มีปริมาณโซเดียม 1,160-1,420 มิลลิกรัม, ซีอิ๊ว 1 ช้อนโต๊ะ มีปริมาณโซเดียม 960-1420 มิลลิกรัม,  ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะมีปริมาณโซเดียม 1,150 มิลลิกรัม, กะปิ 1 ช้อนโต๊ะมีปริมาณโซเดียม 1,430-1,490 มิลลิกรัม,  ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ มีปริมาณโซเดียม 420-490 มิลลิกรัม  นอกจากนี้ ยังพบว่าอาหารถุงปรุงสำเร็จ มีปริมาณโซเดียมเฉลี่ยต่อถุง 815-3,527 มิลลิกรัม อาทิไข่พะโล้ แกงไตปลา คั่วกลิ้ง ฯลฯ ส่วนอาหารจานเดียว มีปริมาณโซเดียม 1,000-2,000 มิลลิกรัมต่อหนึ่งจานอาทิ ข้าวหน้าเป็ด ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู และข้าวคลุกกะปิ เป็นต้น  ซึ่งจากการสำรวจพบว่าคนไทยบริโภคโซเดียมสูงเกินปริมาณแนะนำถึง  2 เท่า (โซเดียม 4,320 มิลลิกรัม) หรือเปรียบเทียบเป็นเกลือ 10.8 กรัมต่อวัน

จะเห็นได้ว่า อาหารรสชาติเค็ม (มีโซเดียมสูง) ส่งผลร้ายต่อไตและสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง ความเคยชินในการกินอาหารรสเค็มจัดของคนไทยปรับเปลี่ยนได้ยาก แต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ หากค่อยๆ ลดความเค็มทีละน้อย จะทำให้เกิดความเคยชินแล้วลิ้นของเราจะไม่โหยหาความรสเค็มอีกต่อไป  เริ่มวันนี้กันเลยดีมั้ยคะ


โดย.........พัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการชำนาญการ