ตารางแสดงวงเงิน โครงการ จ้างเหมาติดฟิล์มกับความร้อนและสติ๊กเกอร์ฝ้าขาว ขั้น 3-4 อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น จำนวน 2 รายการ

วันที่ 06/09/2559

โครงการ จ้างเหมาติดฟิล์มกับความร้อนและสติ๊กเกอร์ฝ้าขาว ขั้น 3-4 อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น จำนวน 2 รายการ

Download เอกสาร PDF