แบบสอบถาม

Loading...

ผลงานการวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี และภาวะสุขภาพของทารกหลังคลอด ในเขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 2021-07-19
พฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 5 ในตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 2021-07-16
การประเมินโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข สำหรับบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี วันที่ 2021-05-21
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ในเขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 2021-03-26
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี วันที่ 2021-01-28
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์และผลกระทบในการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 2021-01-13
ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี วันที่ 2020-12-21
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ซ้ำของวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 2020-12-07
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูหลักและครู/ผู้ดูแลเด็ก ในเขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 2020-11-06
รูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนอายุ 6-15 ปีโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย วันที่ 2020-10-01

porno film izle pendik escort ataşehir escort

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับโอน-ย้าย/สมัครงาน

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 8 อัตรา วันที่ 2021-07-19
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล วันที่ 2021-07-19
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันที่ 2021-07-15
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วันที่ 2021-07-12
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล วันที่ 2021-07-12

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) จำนวน 1 รายการ วันที่ 2021-07-16
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ วันที่ 2021-06-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก วันที่ 2021-01-25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิคกระตุ้นพัฒนาการเด็ก วันที่ 2021-01-05
ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัติโนมัติสำหรับการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ วันที่ 2020-12-22
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก วันที่ 2020-12-08

เปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) จำนวน 1 รายการ วันที่ 2021-07-16
เปิดเผยราคากลางจ้างเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัติโนมัติ วันที่ 2020-12-17
เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิคกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 งาน วันที่ 2020-12-04
เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 1 งาน วันที่ 2020-11-18
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง วันที่ 2020-11-12
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 2020-05-12
จำนวนผู้เข้าชม