ฐานข้อมูลสาธารณสุข

Menu

สถาณะการใช้น้ำมันปัจจุบันของปีงบประมาณ 2561

ทะเบียนรถ ใช้เงินงบประมาณ ใช้เงินบำรุง
2กส8197 กทม 12,159.28 12,403.33
กจ 6449 ราชบุรี 1,220.00 10,994.61
กฉ 487 ราชบุรี 0.00 2,142.80
กน 9349 ราชบุรี 0.00 1,027.49
นข 2236 ราชบุรี 10,300.00 2,662.31
นข 2890 ราชบุรี 840.00 30,937.69
นข 3698 ราชบุรี 11,610.00 743.96
ฮย.5753 16,170.74 3,370.23
ฮย.5754 13,750.00 4,326.97

ทั้งหมดใช้เงินงบประมาณ รวม  66,050.02
ทั้งหมดใช้เงินบำรุง รวม  68,609.39