ฐานข้อมูลสาธารณสุข

Menu

สถาณะการใช้น้ำมันปัจจุบันของปีงบประมาณ 2561

ทะเบียนรถ ใช้เงินงบประมาณ ใช้เงินบำรุง
2กส8197 กทม 43,354.28 39,308.58
กจ 6449 ราชบุรี 1,220.00 36,152.05
กฉ 487 ราชบุรี 0.00 9,816.76
กน 9349 ราชบุรี 0.00 6,174.90
น 5016 กทม. 2,820.00 0.00
นข 2236 ราชบุรี 47,291.68 19,520.55
นข 2890 ราชบุรี 9,430.00 92,289.40
นข 3698 ราชบุรี 49,722.00 12,285.69
ฮย.5753 70,630.74 14,613.69
ฮย.5754 53,480.00 15,596.38

ทั้งหมดใช้เงินงบประมาณ รวม  277,948.70
ทั้งหมดใช้เงินบำรุง รวม  245,758.00